Yükseköğretim Kalite Kurulu : http://www.kalite.yok.gov.tr

Türkiye Kalite Derneği : http://www.kalder.org

Ankara Üniversitesi: http://www.ankara.edu.tr

Ankara Üniversitesi Koordinatörler: http://www.ankara.edu.tr/kurumsal/yonetim/koordinatorler

Ankara Üniversitesi Kampüs Bilgi Yönetim Sistemi: https://obs.ankara.edu.tr/

Ankara Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Komisyonu: http://bologna.ankara.edu.tr/

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi: http://yok.gov.tr/web/uluslararasi-iliskiler/tyyc