KOMİSYON BAŞKANI : Prof. Dr. Erkan İBİŞ (Ankara Üniversitesi Rektörü)

KOMİSYON ÜYELERİ:

Serpil GÜNER (Ankara Üniversitesi Genel Sekreteri)

Semra KURTÇA (Ankara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanı)

Prof. Dr. Ali SINAĞ (Ankara Üniversitesi Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörü)

Prof. Dr. Nihal APAYDIN (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü)

Prof. Dr. Saime Özlem GÖKKURT (Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi)

Prof. Dr. Esin Ebru ONBAŞILAR (Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü)

Prof. Dr. Özlem YILDIRIM (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü)

Doç. Dr. Murat AKKURT (Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü)

Doç. Dr. Ceyda Sibel KILIÇ (Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü)

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Cem BABADOĞAN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Programları)

Yrd. Doç. Dr. Suna ERTUNÇ (Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü)

A. Onur Alp HALAÇLI (Öğrenci Konseyi Başkanı)