Ankara Üniversitesi Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü

Koordinatör
Prof. Dr. Ali Sınağ
sinag@science.ankara.edu.tr

Personel
Aytül Ekinci- 2103

Özge Tandaç- 2106

Furkan Küsar- 2432

Yazışma Adresi:
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, NO:207
Dögol Caddesi 06100
Tandoğan / Ankara / Türkiye

İrtibat Telefonu: +90 (312) 212 60 40 
Elektronik posta adresi: kalite@ankara.edu.tr