Ankara Üniversitesi Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü

Koordinatör
Prof. Dr. Ali Sınağ
sinag@science.ankara.edu.tr

Koordinatör Yardımcısı
Doç. Dr. Oytun Okan Şenel
osenel@veterinary.ankara.edu.tr

Personel
Aytül Ekinci
Özge Tandaç

Yazışma Adresi:
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü,
Dögol Caddesi 06100
Tandoğan / Ankara / Türkiye

İrtibat Telefonu: +90 (312) 212 60 40 – 2103
Elektronik posta adresi: kalite@ankara.edu.tr