Genel

Gösterilen Kayıt : 110 Toplam Kayıt : 14

Birim Öz Değerlendirme Takımları Kalite Eğitimi tamamlandı

by Gülbin Kurtay

Kalite kültürünün birimlere yayılması ve sürekli iyileştirme faaliyetlerine tüm paydaşların katılımı için Üniversitemizin yürüttüğü çalışmalar kapsamında Ocak 2018’de Ankara Üniversitesi Birim Kalite Komisyonları Yönergesi yürürlüğe girmişti. Bu kapsamda, Üniversitemizin birimleri tarafından görevlendirilen idari ve akademik personele, 21-23 Şubat 2018 tarihlerinde toplam 15 saatlik “Kalite Değerlendirme Eğitimi” verildi. Hizmet İçi Eğitim Koordinatörlüğü ve Kalite Koordinatörlüğü’nün eşgüdümünde […]

Üniversitemizin Dış Değerlendirme Süreci Saha Ziyareti gerçekleştirildi

by Gülbin Kurtay

Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında 2017 yılı için niyet beyanında bulunan Üniversitemize, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından görevlendirilen değerlendirme takımı tarafından 17.10.2017 tarihinde ön ziyaret, 05-08.11.2017 tarihleri arasında Saha Ziyareti gerçekleştirildi. Prof. Dr. Mehmet Çelik başkanlığında, Barış Erbilgin, Prof. Dr. Neslihan Boyan, Prof. Dr. Şadiye Emet Gürel, Prof. Dr. Yücel Güney, Prof. Dr. Erhan Çalışkan ve […]

Fakülte Bilgilendirme Toplantıları

by Gülbin Kurtay

Ankara Üniversitesi Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından tüm akademik ve idari birimlerimizi kapsayan, kalite sürecini ve kurum iç – dış değerlendirme süreçlerini içeren bilgilendirme toplantıları aşağıdaki takvim doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

8. Komisyon Toplantısı

by Gülbin Kurtay

Ankara Üniversitesi Kalite Komisyon Üyeleriyle sekizinci olağan toplantısı, 31 Mart 2017 tarihinde saat 14:00‘de Rektörlük Yönetim Kurulu Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

7. Komisyon Toplantısı

by Gülbin Kurtay

Ankara Üniversitesi Kalite Komisyon Üyeleriyle yedinci olağan toplantısı, 24 Mart 2017 tarihinde saat 14:00‘de Rektörlük Yönetim Kurulu Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

6. Komisyon Toplantısı

by Gülbin Kurtay

Ankara Üniversitesi Kalite Komisyon Üyeleriyle altıncı olağan toplantısı, O3 Ocak 2017 tarihinde saat 10:00‘da Rektörlük Yönetim Kurulu Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

5. Komisyon Toplantısı

by Gülbin Kurtay

Ankara Üniversitesi Kalite Komisyon Üyeleriyle beşinci toplantısı, 23 Kasım 2016 tarihinde saat 09:00‘da Rektörlük Yönetim Kurulu Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

4. Komisyon Toplantısı

by Gülbin Kurtay

Ankara Üniversitesi Kalite Komisyon Üyeleriyle dördüncü olağan toplantısı, 20 Eylül 2016 tarihinde saat 10:00‘da Rektörlük Yönetim Kurulu Salonu’nda gerçekleştirilecektir.