EK-Ç1_Araştırma_Stratejileri_Koordinasyon_Kurulu
EK-Ç2_Stratejik_Plan_sayfa_9
EK-Ç3_Stratejik_Plan_sayfa_53
EK-Ç4_Tüm_haberler
EK-Ç5_Tüm_haberler
EK-Ç6_Tüm_dokümanlar
EK-Ç7_BAP_projeleri_kataloğu
EK-Ç8_THS_Rektörlük_yazısı
EK-Ç9_Döner_Sermaye_ve_İşletmeler_Koordinatörlüğü_2016
EK-Ç10_Sanal_Merkez_Laboratuvarı_2016
EK-Ç11_BAP_Yönergesi
EK-Ç12_UYGAR_Merkezleri
EK-Ç13_Tüm_haberler
EK-Ç14_Su_Yönetimi_Enstitüsü
EK-Ç15_Gölbaşı_Yağmur_Suyu_Hasadı_Projesi
EK-Ç16_Jeopark
EK-Ç17_Göz_Hastanesi
EK-Ç18-Çocuk_dostu_sokağı
EK-Ç19_Veteriner_Fakültesi_Anatomi_Müzesi
EK-Ç20_Küçük_bahçıvanlar_okulu
EK-Ç21_Toprak_Bilim_Okulu
EK-Ç22_Böcek_Şenlik_Okulu
EK-Ç23_Minik_Dostlarım_Böcekler_Bilim_Okulu
EK-Ç24_Bahçıvanlık_Kursu
EK-Ç25_Toplumla_Buluşma
EK-Ç26_Ankara_Üniveristesi_Halk_Günleri
EK-Ç27_Nükleer_Bilimler_Enstitüsü_Danışmanlık_Analiz_Kalibrasyon_Hizmetleri
EK-Ç28-32_Üniversite_Sıralamaları
EK-Ç33_Teknokent
EK-Ç34_Ankara_Üniversitesi_Beyin_Araştırmaları_Uygulamaları_ve_Araştırma_Merkezi
EK-Ç35_ARGUS-2_Retinal_Göz_Protezi
EK-Ç36_Ankara_Üniveristesi_Web_Televizyonu
EK-Ç37_Ankara_Üniversitesi_Radyosu
EK-Ç38_Ankara_Üniversitesi_Etik_Kurulu
EK-Ç39_Ankara_Üniversitesi_Hayvan_Deneyleri_Etik_Kurulu
EK-Ç40_Ankara_Üniversitesi_Klinik_Araştırmalar_Etik_Kurulu
EK-Ç41_İntihal_Önleme_Yazılımı_1
EK-Ç42_İntihal_Önleme_Yazılımı_2
EK-Ç43_UBED_İlkeleri
EK-Ç44_1000_Ankara_Üniversitesi
EK-Ç45-2014_2018_Stratejik_Plan_İzleme_ve_Değerlendirme_Raporu
EK-Ç46-Mezun_Bilgi_Sistemi
EK-Ç47_TÜBİTAK_sıralamaları
EK-Ç48_Teşekkür_mektubu
EK-Ç49_Tüm_kriterler
EK-Ç50_Girişimci_Üniversite_Sıralaması_2016