Yayımlanma Tarihi İlgili Dosya
Yükseköğretim Kalite Kurulu
Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği 23 Temmuz 2015 DOSYA EKİ
Yükseköğretim Kalite Kurulu Görev, Yetki ve Sorumlulukları 13 Nisan 2016 DOSYA EKİ
Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu (Sürüm 1.2) Haziran 2017  DOSYA EKİ
Kurumsal Dış Değerlendirme Kılavuzu (Sürüm 1.2) Haziran 2017 DOSYA EKİ
Ek.1 Yükseköğretim Kalite Kurulu Etik Kuralları Haziran 2017 DOSYA EKİ
Ek.2 Kurum Değerlendirme Formu Haziran 2017 DOSYA EKİ
Ek.3/A Değerlendirme Takımı Ön Ziyaret Plan Örneği Haziran 2017 DOSYA EKİ
Ek.3/B Değerlendirme Takımı Saha Ziyaret Planı Örneği  Haziran 2017 DOSYA EKİ
Ek.4 Çıkış Bildirimi Şablonu Haziran 2017 DOSYA EKİ
Ek.5/A Değerlendirme Takımının Ziyaret Edilen Kurum Tarafından Değerlendirilme Formu Haziran 2017 DOSYA EKİ
Ek.5/B Takım Üyelerinin Değerlendirilmesi Formu Haziran 2017 DOSYA EKİ
Ek.6 Kurumsal Geri Bildirim Rapor Şablonu Haziran 2017 DOSYA EKİ
 Kurumsal Dış Değerlendirme Ölçütleri Nisan 2016 DOSYA EKİ
Ankara Üniversitesi
Ankara Üniversitesi 2016 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu 2017 DOSYA EKİ
Ankara Üniversitesi 2015 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu 2016 DOSYA EKİ
Ankara Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi 2017 DOSYA EKİ
Ankara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı – Hizmet Rehberi Temmuz 2016 DOSYA EKİ
Ankara Üniversitesi 2014-2018 Stratejik Planı  2013 DOSYA EKİ
Ankara Üniversitesi 2014-2018 Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu Mart 2017 DOSYA EKİ