Kalite kültürünün birimlere yayılması ve sürekli iyileştirme faaliyetlerine tüm paydaşların katılımı için Üniversitemizin yürüttüğü çalışmalar kapsamında Ocak 2018’de Ankara Üniversitesi Birim Kalite Komisyonları Yönergesi yürürlüğe girmişti. Bu kapsamda, Üniversitemizin birimleri tarafından görevlendirilen idari ve akademik personele, 21-23 Şubat 2018 tarihlerinde toplam 15 saatlik “Kalite Değerlendirme Eğitimi” verildi.

Hizmet İçi Eğitim Koordinatörlüğü ve Kalite Koordinatörlüğü’nün eşgüdümünde düzenlenen eğitimde Prof. Dr. Ali Sınağ, Prof. Dr. Rıfat Vural, Doç. Dr. Oytun Okan Şenel, Doç. Dr. Halit Kanca ve Doç. Dr. Begüm Yurdakök Dikmen eğitici olarak görev aldı.

Eğitim sonrasında sertifika almaya hak kazanan katılımcıların, Üniversitemizin değerlendirici havuzuna dahil edilerek Kalite Öz Değerlendirme süreçlerinde görevlendirilmesi planlanıyor.

Yönerge kapsamında Üniversitemiz bünyesinde yürütülecek olan Kalite Öz Değerlendirme süreçlerinde tüm akademik birimler, Üniversitemizde görev yapan idari ve akademik personelden oluşturulacak değerlendirme takımları tarafından ziyaret edilerek, tüm birimlerin “Birim Geri Bildirim Raporları” hazırlanacak.

 

Eğitim sunularına ulaşmak için lütfen tıklayınız.