Duyurular

Birim Öz Değerlendirme Takımları Kalite Eğitimi tamamlandı

Kalite kültürünün birimlere yayılması ve sürekli iyileştirme faaliyetlerine tüm paydaşların katılımı için Üniversitemizin yürüttüğü çalışmalar kapsamında Ocak 2018’de Ankara Üniversitesi Birim Kalite Komisyonları Yönergesi yürürlüğe girmişti. Bu kapsamda, Üniversitemizin birimleri tarafından görevlendirilen idari ve akademik personele, 21-23 Şubat 2018 tarihlerinde toplam 15 saatlik “Kalite Değerlendirme Eğitimi” verildi. Hizmet İçi Eğitim Koordinatörlüğü ve Kalite Koordinatörlüğü’nün eşgüdümünde […]

Üniversitemizin Dış Değerlendirme Süreci Saha Ziyareti gerçekleştirildi

Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında 2017 yılı için niyet beyanında bulunan Üniversitemize, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından görevlendirilen değerlendirme takımı tarafından 17.10.2017 tarihinde ön ziyaret, 05-08.11.2017 tarihleri arasında Saha Ziyareti gerçekleştirildi. Prof. Dr. Mehmet Çelik başkanlığında, Barış Erbilgin, Prof. Dr. Neslihan Boyan, Prof. Dr. Şadiye Emet Gürel, Prof. Dr. Yücel Güney, Prof. Dr. Erhan Çalışkan ve […]

Duyuru Arşivi