Duyurular

Birim Öz Değerlendirme Takımları Kalite Eğitimi tamamlandı

Kalite kültürünün birimlere yayılması ve sürekli iyileştirme faaliyetlerine tüm paydaşların katılımı için Üniversitemizin yürüttüğü çalışmalar kapsamında Ocak 2018’de Ankara Üniversitesi Birim Kalite Komisyonları Yönergesi yürürlüğe girmişti. Bu kapsamda, Üniversitemizin birimleri tarafından görevlendirilen idari ve akademik personele, 21-23 Şubat 2018 tarihlerinde toplam 15 saatlik “Kalite Değerlendirme Eğitimi” verildi. Hizmet İçi Eğitim Koordinatörlüğü ve Kalite Koordinatörlüğü’nün eşgüdümünde […]

Duyuru Arşivi